Na stránku 80's Hlavná stránka IRŠ MD-1

IRŠ MD-1 bolo slávne nielen na Mlynoch, ale aj v šírej socialistickej republike. Tu je pár dôkazov.

- článok v časopise Život z júna 1986 -  strana 1 ,  strana 2 ,  strana 3

- článok v Mladej fronte 30.8.1986

- článok o IRŠ - Smena 26.5.1987

- článok v časopise Rytmus z apríla 1987 -  strana 1 ,  strana 2

- článok o - Letnej aktivite '88

- akcia " Slamená búda " - Večerník 89