Na stránku 80's Hlavná stránka IRŠ MD-1

O tom, že štúdiácky život neustával ani počas letných prázdnin svedčí okrem pravidelných Letných aktivít aj tento fotoromán, ktorý som objavil vo svojom "negatívnom" archíve. Pravdupovediac, neviem ako sa tam dostal, kedže som na danej akcii nebol, neviem ani z ktorého leta pochádza. Len si tak tipujem rok 1987 ( z osadenstva pionierskeho tábora a ich partnerských zväzkov ). Od Peťa K. viem len, že to bolo na Domaši v rekreačnej oblasti Eva.


domasa01.jpg
domasa02.jpg
domasa03.jpg
domasa04.jpg
domasa05.jpg
domasa06.jpg
domasa07.jpg
domasa08.jpg
domasa09.jpg
domasa10.jpg
domasa11.jpg
domasa12.jpg
domasa13.jpg
domasa14.jpg
domasa15.jpg
domasa16.jpg
domasa17.jpg
domasa18.jpg
domasa19.jpg
domasa20.jpg
domasa21.jpg