Na stránku 80's Hlavná stránka IRŠ MD-1


Tieto zábery pochádzajú z rokov 1986 a 1987. Sú tu zaznamenané oslavy Silvestra '86 a '87( slávna izba B 131, kde mali svoj pelech Krajčo,Fiki a Boris ), zábery z Archiády na B 618-619 ( kde som mal pelech ja ), maľovanie IRŠ znaku pod Mlynami a futbal s tým spojený, vysielanie Živia v januári '87, návšteva folkového publicistu Petra Beneša z Prahy i mnou neidentifikovaná oslava niečoho na jar '87 (to sme v tých kravatách).


1986-jar-01.jpg
1986-jar-02.jpg
1986-jar-03.jpg
1986-jar-04.jpg
1986-silv-01.jpg
1986-silv-02.jpg
1986-silv-03.jpg
1986-silv-04.jpg
1986-silv-05.jpg
1986-stu-01.jpg
1986-stu-02.jpg
1987-06-13-01.jpg
1987-06-13-02.jpg
1987-06-13-03.jpg
1987-06-13-04.jpg
1987-06-13-05.jpg
1987-06-13-06.jpg
1987-febr-stu01.jpg
1987-febr-stu02.jpg
1987-febr-stu03.jpg
1987-febr-stu04.jpg
1987-febr-stu05.jpg
1987-febr-stu06.jpg
1987-febr-stu07.jpg
1987-febr-stu08.jpg
1987-febr-stu09.jpg
1987-febr-stu10.jpg
1987-jan-b618-01.jpg
1987-jan-b618-02.jpg
1987-jan-b618-03.jpg
1987-jan-b618-04.jpg
1987-jan-b618-05.jpg
1987-jan-b618-06.jpg
1987-jan-zivio-01.jpg
1987-jan-zivio-02.jpg
1987-jan-zivio-03.jpg
1987-jan-zivio-04.jpg
1987-jan-zivio-05.jpg
1987-jan-zivio-06.jpg
1987-jan-zivio-07.jpg
1987-jar-01.jpg
1987-jar-02.jpg
1987-jar-03.jpg
1987-jar-04.jpg
1987-jar-05.jpg
1987-jar-06.jpg
1987-jar-07.jpg
1987-jar-08.jpg
1987-jar-09.jpg
1987-jar-10.jpg
1987-jar-11.jpg
1987-jar-12.jpg
1987-silv-b131-01.jpg
1987-silv-b131-02.jpg
1987-silv-b131-03.jpg
1987-silv-b131-04.jpg
1987-silv-b131-05.jpg
1987-silv-b131-06.jpg
1987-silv-b131-07.jpg
art01.jpg
art02.jpg
art03.jpg
art04.jpg
art05.jpg
art06.jpg
art07.jpg
art08.jpg
art09.jpg
art10.jpg
art11.jpg
art12.jpg
art13.jpg
art14.jpg
art15.jpg
art16.jpg
art17.jpg
art18.jpg
art19.jpg