Na stránku stretávok Hlavná stránka IRŠ MD-1

Čo na to kronika: strana 1, strana 2, strana 3 Vasilovina Mapovina


Kukni, čo Ťa čaká...
WMV verzia (754 MB, priamy download)
left


WMV verzia (108 MB, priamy download)
right

Kukni, čo Ťa čaká...

História tejto stretávky je dlhá … Mala totiž byť už v roku 1995, rok po výpäťročnej 25-tke, ale keďže poverený organizátor Šujo práve maturoval ( doslovne ), rok '95 sa do histórie stretávok zapísal čiernym písmom : po prvý a dúfajme aj posledný raz stretávka nebola. Nakoniec sa Šujo ( po úspešnom absolvovaní ďaľších vzdelávacích kurzov ako VUML ) k životu prebral až v roku 1998 a musím konštatovať : milo prekvapil. Rekreačný areál POĽANA na ceste medzi Detvou a Lučencom splnil v dňoch 15. - 17.mája 1998 všetky očakávania .

Tuhár bol zvláštny aj tým, že sa na ňom objavilo mnoho " nových " fosílií, ktoré nás dovtedy ignorovali. Spomeniem aspoň Pištu Berdisa, Vlada Vavra, Ďuriho Čurného … a v neposlednom rade aj Dana Juhása.Windows Live Spaces