Stretnutia druhého druhu


IRŠ MD-1 vzniklo v pohnutých časoch rokov 1968-69. Spočiatku bolo úzko zviazané s UNIC klubom, neskôr sa osamostatnilo. Za oficiálny dátum vzniku sa určil dátum 1.apríl 1969, ktorého okrúhle výročia sa oslavujú priamo v priestoroch MD-1. Organizátormi týchto Stretnutí druhého druhu (viď Zákon o IRŠ ) sú recentní členovia IRŠ.

Najstarším uchovaným dokumentom o SDD je zmienka v tzv. Prvej zelenej kronike, kde na str. 51-53 nájdeme záznam o oslave 10.výročia založenia, ktoré sa konalo až na jeseň - 24.októbra 1979. O päť rokov neskôr sa už SDD konala v odvtedy zaužívanom čase voľných dní začiatkom mája.

Ak máš doma foto, pozývacie listy a iné dokumenty, najmä zo starších stretávok - oslavy 10.,15.,či snáď 5.výročia (ak vôbec nejaká v '74 bola), budem veľmi rád, ak sa k nim dostanem a sprístupnim ich pre všetkých. Rovnako mám dokumentačné okno z roku 1994 - z 25.výročia.


P.S. Stretnutí druhého druhu sa už zrejme nedočkáme. Česť ich pamiatke.